Skip to main content

The Rights Of Widows In The Distribution Of Property In India

Essentials of Employment Contracts I रोजगार कराराचे अनिवार्य

Essentials of Employment Contracts

रोजगार कराराचे अनिवार्य

जेव्हा एखादी व्यक्ती रोजगार कराराचा मसुदा तयार करते, तेव्हा त्याने याची खात्री करुन घ्यावी की हे तपशील करारामध्ये आहेत: 

Essentials of Employment Contracts
Essentials of Employment Contracts 

कराराचे शीर्षकः

जेव्हा एखाद्या कंपनीला रोजगार कराराचा draft तयार करावा लागतो तेव्हा कंपनीने रोजगार करारास Title देऊन सुरुवात केली पाहिजे. रोजगार कराराच्या शीर्षकात कराराच्या terms and conditions बद्दल कोणतीही माहिती देण्याची आवश्यकता नाही. सर्वसाधारणपणे, ‘रोजगार करार’ (Employment Contract) ही पदवी पर्याप्ततेपेक्षा जास्त मानली जाते.

Employee and employers ची माहीती:

करारात असलेल्या Employee and employers यांची नावे व त्यांची ओळख स्पष्टपणे नमूद असते तसेच कंपनीचे नाव आणि कर्मचार्‍याचे नाव असते. याव्यतिरिक्त, कंपनीचा पुर्ण पत्ता करारामध्ये लिहिले जाणे आवश्यक आहे.

अटी व शर्तीः

रोजगार करारनाम्यामध्ये अर्टी व शर्ती यांना विषेश महत्त्व असते. पगार, नोकरीचे तास आणि अटी व शर्तींमध्ये प्रदान केलेले विभक्त पॅकेजेस अशा इतर अटीचा ही किमान समावेश ह्या रोजगार करारामध्ये असतो.

डिलिनेट पोजीशन कर्तव्येः

कर्मचार्‍यांना कोणत्याही नवीन उत्तरदायित्वामुळे किंवा कामामुळे आश्चर्य वाटू नये. या गोष्टी सुनिश्चित करण्यासाठी बाह्यरेखा असणे आवश्यक आहे आणि अशा पदासाठी अर्ज करणार्‍या व्यक्तीच्या कर्तव्याची संपुर्ण विश्लेषण असावे. रोजगार कामगारांना त्यांना दिलेले काम, पद, त्याचे त्या ठिकाणी असलेल्या पदाशी संबंधित कामांबद्दल पारदर्शकता असण्यासाठी रोजगार करारामध्ये कामाची संपूर्ण यादी असावी.

भरपाई:

आपल्या कराराचा भरपाईचा मुद्दा स्पष्ट असावा. अशाप्रकारे, कर्मचार्‍याच्या कामामधील बदलाबद्दल कोणतीही भिती किंवा मतभेद राहणार नाहीत.

इतर कलमे Miscellaneous Clauses:

कंपनीचे स्वरूप आणि व्यवसायाच्या प्रकारानुसार कंपनी करारामध्ये इतर कलमे समाविष्ट करण्याचा विचार करू शकते ते खालील प्रमाणे:-

1) नॉन-सॉलिकेशन क्लॉज- विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रातील ग्राहकांना घेण्यास बंदी घालू शकते किंवा कर्मचार्‍याने पद सोडल्यानंतर त्याच्यासोबत ग्राहक न घेवून जाणे.

2) गोपनीयता- employee employer यांनी एकमेकांच्या व्यवसायिक गोपनीयता ठेवणे अपेक्षित आहे.

3) प्रोबेशनरी क्लॉज

4)एखादा मालक कदाचित कर्मचार्‍यांना प्रतिस्पर्ध्यांकरिता काम करण्यापासून रोखू इच्छित असेल तर अशा प्रकारच्या कलमाच्या समाधानकारकतेवर वेगवेगळ्या कार्यक्षेत्रातील कामगार कायदे भिन्न असू शकतात. इत्यादी

Written by Adv. Sarika Khude

Rajgurunagar, Pune

 

Comments

Popular posts from this blog

Legal Heir Certificate Format I download pdf copy

Legal Heir Certificate Format 1. According to the Bombay Regulation Act when a member of a family dies then the next Legal heir can apple for the Legal heir Certificate. 2. This certificate is generally required for the legitimate heirs of the person who passed away and can be used by lawful heirs for pension claims, provident fund claims, insurance claims, gratuity, retirement benefits, service advantages, etc. 3. A legal heir certificate cannot be used in the matter of property transfer where a person dies without a valid will and also cases related to money establishments. In these cases, we require a succession certificate. We mostly use the Succession Certificate for inheriting the property left behind by the dead person for his heir. Legal Heir Certificate Format  Procedure for getting legal heir certificate 4. Only the legal heirs of the dead person are eligible to apply for a legal heir certificate . Legal heir includes Husband/Wife or Son/Daug

Top 10 Points, Can Working Women Ask For Alimony In India? (2021)

Top 10 Points, Can Working Women Ask For Alimony In India? 1. Divorce entitles the wife to get alimony if she cannot maintain herself but what about working professionals? Can a woman get alimony if she has a source of income? The answer is yes; a working woman is eligible to get alimony depending on her income and living conditions.  2. Earlier working women in India were not given any kind of alimony or maintenance but with the change in time and subsequent amendments in the law, alimony or maintenance are provided to a working wife under certain circumstances. 3. When we say a working woman, we consider someone who is economically independent and financially able to satisfy her needs but sometimes in cases of married working women, they do not earn enough to satisfy their necessities and partially depend on their husbands. These women are eligible to claim a certain amount of alimony. 4. The main reason behind maintenance to a working wife is that a wife faces ma

No Maintenance For Earning Wife Supreme Court

No Maintenance For Earning Wife Supreme Court No Maintenance For Earning Wife Supreme Court KUSUM BHATIA vs SAGAR SETHI 1. Divorce entitles the wife to get alimony if she cannot maintain herself but what about working professionals? Can a woman get alimony if she has a source of income? The answer is yes; a working woman is eligible to get alimony depending on her income and living conditions.  2. Earlier working women in India were not given any kind of alimony or maintenance but with the change in time and subsequent amendments in the law, alimony or maintenance are provided to a working wife under certain circumstances. 3. When we say a working woman, we consider someone who is economically independent and financially able to satisfy her needs but sometimes in cases of married working women do not earn enough to satisfy their necessities and partially depend on their husbands. These women are eligible to claim a certain amount of alimony. 4. The main reason behi