Skip to main content

Posts

Essentials of Employment Contracts I रोजगार कराराचे अनिवार्य

Recent posts

Employment Contract In Detail Part- 1

Employment Contract In Detail Part- 1  रोजगार करार हा एक contract असून कंपनी आणि कर्मचार्‍याच्या कार्यविषयक घटनेबद्दल विस्तृत माहीती व दोन्ही पक्षांच्या जबाबदाऱ्या आणि रोजगाराच्या अटी सदर करारामध्ये दिलेल्या असतात महत्त्व - रोजगार कर्मचारी आणि मालक यांना दर्जेदार रोजगार करार अत्यंत महत्त्वाचा असतो . हे प्रत्येक पक्षाचे विशेष आधिकार आणि जबाबदाऱ्या दर्शविते , कर्मचा - याच्या नोकरीबाबत सुरक्षेचे संरक्षण करते आणि नोकरीचा कालावधी संपल्यानंतर गोपनीय नियोक्तांच्या माहितीतून स्त्राव होण्यासारख्या विशिष्ट जोखमीपासून मालकास संरक्षण देते . काही कार्यक्षेत्रांमध्ये विशिष्ट पदांसाठी नोकरी कराराची आवश्यकता असते . Employment Contract In Detail Part- 1  कालावधी - रोजगार करारांमध्ये ठराविक कालवधीसाठी कामगाराची नेमणूक केली जाते . याद्वारे हे सुनिश्चीत केले जाते की कर्मचारी करारातील अटींचे उल्लंघन करत नाहीत तोपर्यंत कंपनीत त्यांचे सुरक्षित स्थान आहे आणि मुदत संपेपर्यंत मालक कर्मचारी यांना मालकांना सोडण्याची परवानगी देखील देते . समाप्ती - एक चांगला रोजगार करार कर्मचार्‍याच्या समाप्तीसाठी कोणत्या कृतीं

How To Obtain Bail In Criminal Case

फौजदारी (Criminal) प्रकरणांमध्ये जामीन प्रक्रिया How to obtain bail भारतीय राज्य घटनेत जीवन जगण्याचा सर्वांना मूलभूत अधिकार आहे . भारतीय राज्य घटनेत जीवन जगण्याचा सर्वांना मूलभूत अधिकार आहे . . वाढत्या औद्योगिकीकरण व शहरीकरणामुळे विवादांचे प्रमाणही समाजात वाढले आहे . सततच्या विवादांमुळे ताण - तणाव निर्माण होवून कळत नकळत गुन्हा घडतो . घडलेल्या गुन्हयामध्ये अनेकांचा नाहक बळी जातो . कारण नसताना एखाद्या गुन्ह्यात नाव गोवल्याने न्यायालयात सुटकेसाठी जामीनदाराचा शोध घ्यावा लागतो . पोलिस स्टेशनमध्ये दखलपात्र व अदखलपात्र स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होतात . खटल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जामीन मंजूर करावयाचे की नाही हे न्यायालय ठरवते . How To Obtain Bail In Criminal Case  अदखलपात्र : न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तपास करण्याचा संबधित पोलीस अधिकारी यांना नसतो . पोलिसांना उपरोक्त प्रकरणात गुन्हा दाखल केलेल्या व्यक्तीस अटक करता येत नाही . दखलपात्र : यात दोन प्रकार आहेत - 1) जामीनपात्र 2) अजामीनपात्र . जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन मिळवणे हा अधिकार असून अजामीनपात्र गुन्ह्यात आरोपीस जामीन देण्याचा अधिकार पु

लिव्ह - इन रिलेशनशिप करारनामा (Agreement)

लिव्ह - इन रिलेशनशिप म्हणजे काय ? भारतीय तरुण पिढी आत्याधुनिक होत आहे आणि स्वच्छदीपणे जगणे त्यांना आवडते आणि त्यांनी अर्वाचिन (Modern) चालीरितींचा स्विकार करत आहेत . लिव्ह - इन रिलेशन हा या अर्वाचिन (Modern) संस्कृतीचा एक भाग आहे . लिव्ह - इन रिलेशनशिपची भारतीय कायद्यात व्याख्या नाही . पण लिव्ह - इन रिलेशनशिप मध्ये अविवाहीत दोन व्यक्ती या एकमेकांच्या समंतीने विवाहीत जोडप्याप्रमाणे एकत्रित राहतात . या प्रकारचे संबंध काही देशांमध्ये अतिशय सामान्य आहेत पण भारतात नाहीत . लिव्ह - इन रिलेशनशिपमधील संबंध काहीवेळा दीर्घकाळ टिकूण राहून त्याचे रुपांतर हे नात्यात होते किंवा फारकाळ टिकत नाहीत . लिव्ह - इन रिलेशनशिपसाठी कायदेशीर अटी खालीलप्रमाणे :- १ . दोन्हीही व्यक्ती या जोडप्याप्रमाणे एकत्र राहले पाहीजेत . 2. दोघेही अज्ञानी असता काम नयेत म्हणजे त्यांचे वय लग्नासाठी कायद्यानी उचित असले पाहीजे . 3. दोन्हीही व्यक्ती या अविवहीत असल्या पाहीजेत . जोडप्यामधिल एखादी व्यक्ती ही घटस्फोटीत किंवा विधवा / विधुर असू शकते . ४ . दोन्हीही व्यक्ती या स्वःइच्छेने एकत्रित राहतात . लिव्ह - इन रिलेशनशिपचा करारन

वैवाहिक जीवन बळकट करण्याचे आणि घटस्फोट टाळण्याचे 8 मार्ग

वैवाहिक जीवन बळकट करण्याचे आणि घटस्फोट टाळण्याचे 8 मार्ग   वैवाहिक जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी , पालनपोषण करण्यास आणि वाढवण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात . कामाचे वेळापत्रक , मुले आणि इतर जबाबदाऱ्या दरम्यान कधीकधी ती भागीदारी राखणे अशक्य होते . जेव्हा वैवाहिक जीवनात समस्या उद्भवतात , तेव्हा काही जोडप्यांना घटस्फोट घेण्यास आणि त्यांच्या स्वतंत्र मार्ग निवडणे योग्य असते . आपणास विवाह संबंध टिकवायचे असतील व फारकत घ्यायची नसेल तर विवाह संबंध टिकवण्यासाठी योग्य मार्गाने प्रयत्न केले पाहीजेत . 1. आपल्या जोडीदाराचा सन्मान आणि आदर करा काळानुसार लोक अपरिहार्यपणे बदलतात . सर्व नातेसंबंधातील बदलांना जाणून घेणे , त्यांची स्तुती करणे आणि त्यानुसार घटनेशी जुळवून घेणे खुप गरजेचे आहे . आपल्या जोडीदारातील चागंल्या गुणांना वाव देण्यासाठी त्या गुणांची सूची बनवून त्याबाबत त्यांना उत्तेजन देत रहा . या कृतीमुळे आपणास त्यांच्याशी प्रीति का झाली हे आठविण्यात मदत होईल . आपल्या जोडीदारास दररोज कळवा - कौतुकांच्या माध्यमातून किंवा आभाराद्वारे - की त्यांनी केलेल्या सर्व गोष्टींची तुम्ही प्रशंसा करता . हे छोटेसे

कायदेशीर वारस Certificate आणि उत्तराधिकार Certificate

कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र ( legal heir certificate) मिळण्याची प्रक्रिया व कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate ) यांच्यामधील फरक   1. बॉम्बे रेगुलेशन अ‍ॅक्टनुसार जेव्हा कुटुंबातील एखाद्याचा मृत्यू होतो तेव्हा पुढील कायदेशीर वारस कायदेशीर वारस प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात . 2. हे प्रमाणपत्र सामान्यत : निधन झालेल्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांसाठी आवश्यक असते आणि निवृत्तीवेतन दावे , भविष्य निर्वाह निधीचे दावे , विमा दावे , ग्रॅच्युइटी , सेवानिवृत्तीचे फायदे , सेवेचे फायदे इत्यादींसाठी कायदेशीर वारस वापरू शकतात . 3. मालमत्ता हस्तांतरणाच्या बाबतीत कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र वापरले जाऊ शकत नाही ज्यात एखाद्या व्यक्तीची वैध इच्छेविना मृत्यू होतो आणि पैशाच्या आस्थापनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये . या प्रकरणांमध्ये , आम्हाला वारसा प्रमाणपत्र (Succession Certificate ) आवश्यक आहे . आम्ही मुख्यतः वारस व्यक्तीसाठी मृत व्यक्तीने मागे ठेवलेल्या मालमत्तेचा वारसा मिळण्यासाठी सक्सेन प्रमाणपत्र वापरतो . कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र ( legal heir certificate) मिळण्याची प्

Popular posts from this blog

Legal Heir Certificate Format I download pdf copy

Legal Heir Certificate Format 1. According to the Bombay Regulation Act when a member of a family dies then the next Legal heir can apple for the Legal heir Certificate. 2. This certificate is generally required for the legitimate heirs of the person who passed away and can be used by lawful heirs for pension claims, provident fund claims, insurance claims, gratuity, retirement benefits, service advantages, etc. 3. A legal heir certificate cannot be used in the matter of property transfer where a person dies without a valid will and also cases related to money establishments. In these cases, we require a succession certificate. We mostly use the Succession Certificate for inheriting the property left behind by the dead person for his heir. Legal Heir Certificate Format  Procedure for getting legal heir certificate 4. Only the legal heirs of the dead person are eligible to apply for a legal heir certificate . Legal heir includes Husband/Wife or Son/Daug

Top 10 Points, Can Working Women Ask For Alimony In India? (2020)

1. Divorce entitles the wife to get alimony if she cannot maintain herself but what about working professionals? Can a woman get alimony if she has a source of income? The answer is yes; a working woman is eligible to get alimony depending on her income and living conditions.  2. Earlier working women in India were not given any kind of alimony or maintenance but with the change in time and subsequent amendments in the law, alimony or maintenance are provided to a working wife under certain circumstances. 3. When we say a working woman, we consider someone who is economically independent and financially able to satisfy her needs but sometimes in cases of married working women they do not earn enough to satisfy their necessities and partially depend on their husbands. These women are eligible to claim a certain amount of alimony. 4. The main reason behind maintenance to a working wife is that a wife faces many problems after leaving her matrimonial home and is dep

No Maintenance For Earning Wife Supreme Court